Yeah, het is vakantie voor velen van ons! Super, maar lukt het jou om echt te ontspannen? Soms, juist wanneer ik het niet verwacht slaat toch onverwacht de stress & de angst toe. Je merkt het in je gedachten. Doe ik het echt wel goed genoeg?’ Whah, hoe ga ik al die rekeningen betalen? Ga ik de deadline van dat nieuwe project wel halen? Angst, stress, hoe je het ook noemt: het is buitengewoon irritant.

En helaas hebben die gedachten ook nog eens een enorme impact op je lichaam. Stress hormonen, vooral cortisol, blijven veel te lang hangen in je lichaam. Je hart gaat sneller kloppen, je mond wordt droog, je slaapt slecht, je spijsvertering verslechtert…en je wordt ook nog eens vatbaarder voor allerlei ziektes die in de lucht hangen.

Natuurlijk is de allerbeste oplossing om ervoor te zorgen dat we een volledig stress en angstvrij leven hebben… Maar tja: Kan dat eigenlijk wel? Het is mij nog niet gelukt ;-) Maar mocht jij de tools in handen hebben: Please share!

Gelukkig zijn er wel allerlei tools en technieken die we kunnen gebruiken wanneer de stress toeslaat. Stress is er, maar hoe je erop reageert is echt jouw keuze!

Dit zijn een paar onderdelen uit mijn ‘ antistress toolkit’ . Ik hoop dat je er wat aan hebt!

 

 1. Vertraag je ademhaling. Als we gestrest zijn dan gaan we vaak automatisch kort en oppervlakkig ademhalen, dit triggert onmiddellijk ons sympatisch zenuwstelsel. Het sympatisch zenuwstelsel bereidt het lichaam voor op een vecht-, of vluchtreactie (fight-or-flight-system). Zodra je je ademhaling vertraagt en verdiept activeer je je parasympatische zenuwstelsel. Je hartslag vertraagt, en je voelt al na een paar ademhalingen dat je lichaam gaat ontspannen.
 2. Ga iets ‘doen’. Piekeren, angstig zijn, stress hebben zijn vaak hele passieve activiteiten. Zodra je dit doorbreekt met activiteit zal je merken dat je hele lichaam ( en je geest!) hier heel positief op reageert. Het mag van alles zijn! Gek dansen door de kamer, even een luchtje scheppen, alvast wat recepten uitzoeken voor vanavond als je van koken houdt. Bedenk het maar
 3. Bedenk je eigen ‘relaxing ritueel’. Dat kan van alles zijn. Misschien is het even in childs pose liggen, of juist even op je hoofd staan. Of is het simpelweg een aantal keer een bepaalde intentie herhalen. Probeer deze intentie dan wel positief te laten zijn. En niet “ Ik denk NIET aan een roze olifant..” Want guess what: Je ziet de roze olifanten nu overal vliegen ;-
 4. Schrijf! Sommige van jullie zijn schrijvers. Koop een mooi notitieblok en ga schrijven. Uit wat je dwarszit! Alleen het uiten helpt al. En misschien kan je zelfs dan al wat afstand nemen. Want tja..in the end besta je echt niet alleen maar uit stress & angst. Maar is er gelukkig nog veeeeel meer
 5. En misschien wel de aller-makkelijkste en allerallerbelangrijkste: SMILE!!! Lach naar al die spieren, organen, de allerkleinste celletjes in je lichaam. Want echt waar, ook al geloof je misschien niet,  ze reageren@!

Take a deep breath in. Now let it out. You may notice a difference in how you feel already. Your breath is a powerful tool to ease stress and make you feel less anxious. Some simple breathing exercises can make a big difference if you make them part of your regular routine.

Before you get started, keep these tips in mind:

 • Choose a place to do your breathing exercise. It could be in your bed, on your living room floor, or in a comfortable chair.
 • Don’t force it. This can make you feel more stressed.
 • Try to do it at the same time once or twice a day.

Many breathing exercises take only a few minutes. When you have more time, you can do them for 10 minutes or more to get even greater benefits.

 

1. Deep Breathing

We will start with the easiest exercise. It might seem super easy and natural to you. But you will be surprised on how many occasions you are not doing this. Because most people take short, shallow breaths into their chest. It can make you feel anxious and zap your energy. With this technique, you’ll learn how to take bigger breaths, all the way into your belly.

 1. Get comfortable. You can lie on your back in bed or on the floor with a pillow under your head and knees. Or you can sit in a chair with your shoulders, head, and neck supported against the back of the chair.
 2. Breathe in through your nose. Let your belly fill with air.
 3. Breathe out through your nose.
 4. Now place one hand on your belly. Place the other hand on your chest.
 5. As you breathe in, feel your belly rise. As you breathe out, feel your belly lower. The hand on your belly should move more than the one that’s on your chest.
 6. Take three more full, deep breaths. Breathe fully into your belly as it rises and falls with your breath.

2. Breath Focus

In this exercise we are adding a visualisation to incorporate also other parts of your brain. This will deepen the experience. So give it a try!

While you do deep breathing, use a picture in your mind and a word or phrase to help you feel more relaxed.

 1. Close your eyes.
 2. Take a few big, deep breaths.
 3. Breathe in. As you do that, imagine that the air is filled with a sense of peace and calm. Try to feel it throughout your body.
 4. Breathe out. While you’re doing it, imagine that the air leaves with your stress and tension.
 5. Now use a word or phrase with your breath. As you breathe in, say in your mind, “I breathe in peace and calm.”
 6. As you breathe out, say in your mind, “I breathe out stress and tension.”
 7. Continue for 10 to 20 minutes.

3. Morning breathing

In this exercise we are using the body as a way to access the brain. Again to deepen the experience. Try this exercise when you first get up in the morning to relieve muscle stiffness and clear clogged breathing passages. Then use it throughout the day to relieve back tension.

 1. From a standing position, bend forward from the waist with your knees slightly bent, letting your arms dangle close to the floor.
 2. As you inhale slowly and deeply, return to a standing position by rolling up slowing, lifting your head last. Feel a slight contraction in the belly.
 3. Hold your breath for just a few seconds in this standing position.
 4. Exhale slowly as you return to the original position, bending forward from the waist. Gentle contracting your belly to protect your lower back.
 5. If you feel a bit dizzy, go slow and steady. you will get used to it.
 6. Notice how you feel at the end of the exercise.

4. Lengthen Your Exhale

Inhaling deeply may not always calm you down. Taking a deep breath in is actually linked to the sympathetic nervous system, which controls the fight-or-flight response. But exhaling is linked to the parasympathetic nervous system, which influences our body’s ability to relax and calm down.When we feel anxious or under stress, it’s easier to breathe too much and end up hyperventilating — even if we’re trying to do the opposite.

 1. Before you take a big, deep breath, try a thorough exhale instead. Push all the air out of your lungs, then simply let your lungs do their work inhaling air.
 2. Next, try spending a little bit longer exhaling than you do inhaling. For example, try inhaling for four seconds, then exhale for six or maybe even 8 seconds. But don’t force it too much, just allow the exhales to be long…like a wave
 3. Try doing this for two to five minutes.

This technique can be done in any position that’s comfortable for you, including standing, sitting, or lying down.

5. Alternate Nostril Breathing

To try alternate nostril breathing  sit down in a comfortable place, lengthening your spine and opening your chest.

Rest your left hand in your lap and raise your right hand. Then, rest the pointer and middle fingers of your right hand on your forehead, in between the eyebrows. Close your eyes, inhaling and exhaling through your nose.

 1. Use your right thumb to close the right-hand nostril and inhale slowly through the left.
 2. Pinch your nose closed between your right thumb and ring finger, holding the breath in for a moment.
 3. Use your right ring finger to close your left nostril and exhale through the right, waiting for a moment before you inhale again.
 4. Inhale slowly through the right nostril.
 5. Pinch your nose closed again, pausing for a moment.
 6. Now, open the left side and exhale, waiting a moment before you inhale again.
 7. Repeat this cycle of inhaling and exhaling through either nostril up to 10 times. Each cycle should take up to 40 seconds.

 

6. 4-7-8 Breathing technique

The 4-7-8 breathing technique, also known as “relaxing breath,” involves breathing in for 4 seconds, holding the breath for 7 seconds, and exhaling for 8 seconds.

This breathing pattern aims to reduce anxiety and helps people get to sleep. Some proponents claim that the method helps people get to sleep in 1 minute. If you are pregnant or have a high blood pressure, please skip this exercise.

Before starting the breathing pattern, adopt a comfortable sitting position and place the tip of the tongue on the tissue right behind the top front teeth.

To use the 4-7-8 technique, focus on the following breathing pattern:

 • empty the lungs of air
 • breathe in quietly through the nose for 4 seconds
 • hold the breath for a count of 7 seconds
 • exhale forcefully through the mouth, pursing the lips and making a “whoosh” sound, for 8 seconds
 • repeat the cycle up to 4 times
To help you with this technique we created a free download. Click here to access it.

There is a famous saying that says wherever you go,no matter what the weather is, always bring your own sunshine. So we decided to dedicate this blog to help you to find your inner sunshine! First things first. Let’s be honest the first moment when you start to lose that inner sunshine is the moment when you enter your office space again. And yes, that might be a sign to get another job, but hey maybe by making a few easy adjustments you can still spread sunshine even at work. 

 • Turn Your Desk Into a Mini-Sanctuary. “A sparse hotel room can make you realize how relaxing it is to live without clutter, Give yourself the gift of returning to a streamlined work space. When you return first organize your desk by handing off work to colleagues, filing paperwork, and giving away books and things you don’t need. That first day back, treat yourself to some flowers or an orchid and bring in a memento or picture of your trip to place on your desk. Change your screen saver to show your favorite vacation photo. Visual cues are an easy yet powerful way to relive how you felt on vacation. Now, any time work gets stressful, you can take a breath and go back to the peaceful feelings you felt while you were away.”
 • Make a Vacation Resolution. “Vacations give us a chance to reboot and start fresh,”Make a ‘vacation resolution’ to permanently adopt one good habit you picked up while you were away, like eating healthier, exercising a little more, or spending more time outside and unplugged from technology. It’s one of the best ways to make those vacation benefits last.”
 • Find a Vacation Theme Song.“While you’re away, choose a song that will become your vacation theme song, one you can play back when you’re in need of a two-minute ‘mini-retreat’ at the office “When things get stressful at work, put the ear phones on and play that song—( or better yet, if you can play it loud, so everybody can get back into holiday mode ;-) it will bring you back to a more relaxed mind-set and make your brain more open to problem-solving.”
 • Backbends Backbends Backbends The yogi way of staying happy? Well that is easy: We practice backbends aka Hart openers. Have you ever noticed that when you feel happy and relaxed you automatically walk with a better posture? With an open heart? So why not re-create that simply by doing a little back bend at your work or at home. Maybe just bij stretching your arms up to the ceiling and drawing the shoulderblades together. Colarbones smiling. Heart is lifting. Taking 8 refreshing long breaths focusing on the inhales. You will noticed an instant burst of positive vibes.
 • Meditate Your brains are so complex and so magical and so capable of reproducing memories. So take 3-5 minutes a day focusing on your favorite holiday memory. And use all your senses. How did your body feel? What was the smell in the air? What did you hear? What caught your eye? 

See you soon!

Zsoka

The Sun Salutation is often practiced in a flow yoga session. Flexibility, relaxation and the calming of the mind are just some of the benefits that you can achieve through the practice of yoga. The Sun Salutation can give you all of these benefits and is a fantastic way to start the day.You will allow energy to flow, you will awaken your spine and start your day with a smile on your face. In this article we will demonstrate a classic sun salution A, but the most important thing is not the particular variation, rather it is the synchronization of the motion of your breath with the movement of your body. In short, the motion of breathing is what drives the movement of the body into, through, and out of each of the poses in the sequence.
An easy way to apply this is to allow all upward movements to be coupled with the motion of inhalation and all downward movements to be coupled with exhalation. For example – raising your arms overhead and stretching up is coupled with your inhalation and hinging forward and down (as in touching your toes) is coupled with your exhalation.
In this way all movements and breathing motions are in yogic union as you greet the sunrise of new day by awakening/stimulating your body with these poses and breath flow.
Suitable for all levels.
1. Start : Mountain pose
Start by bringing your feet and legs together, spread your toes. Make sure your heels are rooted and firm your legs. Then, roll your shoulders back and down and spread and lift your chest.
tadasana
2. Inhale through your nose and raise your arms up to the side, palms facing upwards. Extend your arms above your head
3. Exhale, Swan dive to forward bend, be sure to bend your knees especially if you have tight hamstrings. This will protect the back. Exhale through your nose. Open your arms wide and bend at your waist to a standing forward bend. Your hands should touch the floor if you can or if not, the front of the ankles.
forwardfold
4. Inhale, lengthen the spine
halfway lift
5. Exhale, step back to Plank pose: Inhale and take your shoulders forward directly over your wrists, extending well with your arms to form plank position. Keep your thighs strong and firm, your feet flexed and your belly drawn in and slower lower down to low plank ( modification: bend the knees and place them on the floor)
plank
lowplank
6. Inhale, Cobra/Updog pose:  Inhale and raise your upper body to the cobra pose. Roll your shoulders back and extend the shoulder blades down and press them in towards the chest. Your chest should be lifted and open and elbows should stay close to the body. Make sure to lift up your knee caps and firm your thighs. Your legs and feet should be well extended.
updog
7. Exhale, Downward dog: Lengthen the spine, coming in an inverted V position. Stay here for 5 breaths
downdog
8. Inhale, jump or step forward in between your hands, extend the spine
jumpforward
halfway lift
9. Exhale, fold forward
forwardfold
10. Inhale come up with a straight spine, keep pulling the belly button on. Extend the arms over the head
comeup
11. Exhale, hands in front of the heart
namaste

Alweer 12 mei 2018! Alweer bijna 5 maanden van 2018 voorbij. Tijd om weer eens stil te staan bij jouw dromen, doelen en ambities? Voor ons lijkt het alsof de tijd steeds sneller gaat. En we hebben nog zoveel plannen! Om zoveel mogelijk uit elke dag te halen neem ik je graag mee door mijn dagelijkse rituelen. Hopelijk kan het jou een zetje geven om nog meer te gaan genieten van het leven!

 

 1. Elke dag meditatie. Voordat de wereld wakker wordt neem je een moment om je intentie van de dag te bepalen. Hoe wil jij je vandaag voelen? Wat ga jij vandaag bereiken? Waar ben je dankbaar voor? Het hoeft maar 5 minuten te kosten…het kan zelfs onder de douche ;-) En echt waar..alleen dit doen gaat een wereld van verschil maken.
 2. Elke dag een ademhalingsoefening (eventueel voor of na jouw meditatie) Even 3 minuten ademen. Ik zelf hou vaak van een hele simpele oefening. Langer uitademen dan inademen…8 tellen in, 32 (of iets minder!, niet te veel forceren…langzaam opbouwen!) tellen uit….Dit geeft mij rust en energie tegelijkertijd.
 3. Elke dag Yoga. Ook al is het gewoon thuis, een paar minuutjes… Even een down dog. Of de 5 tibetanen, of een zonnegroet. ..Enne: wil jij elke dag yoga doen in de studio?  Kijk dan vooral even verder in deze nieuwsbrief!
 4. Elke dag in ieder geval 1 keer HEEEEEEL hard lachen. Dit kan echt, ook al is er misschien helemaal geen aanleiding om te lachen. Begin met een neplach, maak ‘m groter en groter…en voor je het weet, ben je heel hard aan schateren
 5. Goed voor jezelf zorgen. Eet & drink wat je lichaam nodig heeft.
 6. Leer elke dag iets nieuws. Misschien lezen uit een inspirerend boek. Misschien iets doen wat helemaal uit jouw comfortzone ligt. Een nieuwe yogahouding uitproberen. Wat het ook is, zo groei je elke dag een beetje.

Wij zijn zelf de afgelopen maanden vooral druk geweest met plannen voor het najaar! Er komen weer hele mooie dingen aan. Zo gaan we een stichting oprichten om meditatie, mindfulness en yoga nog meer te verspreiden, komen er allerlei nieuwe tools aan…en nog veel meer, maar dat zien jullie vanzelf!

 

Mocht je vragen hebben, of graag meer willen weten? Mail mij op zsoka@balanzs.nl

 

 

Enjoy your day!!!

 

Zsoka

giftcard balanzs

Je wekker gaat. Oef, wat is het vroeg. Té vroeg. Je drukt op snooze en draait je nog even lekker om. Net als je weer een beetje in slaap doezelt, gaat de wekker weer. Geïrriteerd mep je met je ogen dicht in het rond op zoek naar de snooze knop. Als de wekker voor de derde keer afgaat besluit je dan toch maar om op te staan. Je bent nu toch al wakker. Oh, goeiemorgen ochtend humeur. En hallo stijfheid.

Jarenlang was dit hoe ik mijn dag begon. Totdat ik De Vijf Tibetanen ontdekte. Dit is een serie van 5 oefeningen waarbij je de belangrijkste spiergroepen in je lichaam versterkt en strekt. De oefeningen worden ook wel ‘Fountain of Youth’ genoemd omdat ze zorgen voor meer energie, een betere balans en een vertraagd verouderingsproces. De Tibetaanse yoga oefeningen schijnen al meer dan 2500 jaar oud te zijn en worden vandaag de dag nog steeds veel gebruikt.

De Vijf Tibetanen zijn super simpel en snel te doen. Het kost me slechts tien minuten à een kwartiertje per dag. Het is een hele fijne manier om de dag met energie te beginnen en tegelijkertijd een goede manier om fit te blijven.

Hoe werkt het precies?

Hieronder staan de oefeningen uitgelegd. Het is belangrijk om rustig en diep te ademhalen terwijl je de oefeningen doet. Bij elke oefening staat wanneer je moet in- en uitademen. Als je net begint met De Vijf Tibetanen kun je beginnen met drie maal elke oefening per dag. Langzaam kun je dit opbouwen naar het uiteindelijke doel van 21 keer elke oefening per dag.


Oefening 1:

pose 1

 

Ga staan met uitgestrekte armen op schouderhoogte, horizontaal aan de vloer. Je handpalmen wijzen naar beneden en je voeten staan recht onder je heupen. Kies een focuspunt voor je om de rondjes te kunnen tellen. Begin nu langzaam rondjes te draaien naar rechts. Stop zodra je duizelig wordt. Als je het lang volhoudt zonder duizelig te worden dan stop je bij 21 rondjes.

 


Oefening 2:

pose 2

 

Ga plat op de vloer liggen. Strek je armen uit naast je lichaam met je handpalmen op de grond. (Als je last hebt van je onderrug kun je je vingers onder je heiligbeen plaatsen). Op een inademing breng je je gestrekte benen recht omhoog en tegelijkertijd breng je je kin naar je borst. Op je uitademing breng je langzaam je benen en hoofd weer terug naar de grond.


 Oefening 3:

pose 3

Ga op je knieën zitten in Camel Pose (knieën onder de heupen). Op een uitademing plaats je handen aan de achterkant van je dijspieren en buig je  je kin naar je borst. Op een inademing buig je langzaam naar achteren en laat je je hoofd naar achter zakken. Steun met je handen op je billen of dijen. Kom dan langzaam weer omhoog en herhaal de oefening.

 


Oefening 4:

pose 4

Ga op de grond zitten met je benen voor je uit gestrekt. Plaats je handpalmen op de grond naast je zitbotten. Adem uit en buig je kin naar je borst. Op de inademing laat je je hoofd zachtjes naar achteren vallen terwijl je je bovenlichaam omhoog brengt zodat je knieën buigen terwijl je armen recht blijven. Het is eigenlijk een soort table-top positie maar dan omgedraaid. Houd je adem even in en span de spieren van je lichaam. Op de uitademing ga je weer terug naar de beginpositie. Wacht een paar seconden en herhaal dan de oefening.

 


Oefening 5:

pose 5

Ga op je buik liggen met je handen naast je schouders. Kom op een inademing in upward-facing dog (handen onder je schouders, schouders naar achteren, kijk omhoog). Terwijl je uitademt duw je jezelf naar een downward facing dog. Zorg ervoor dat je je rug lang maakt en je heupen omhoog en naar achter beweegt. Herhaal deze oefening door te ‘flowen’ tussen upward- en downward-facing dog.


Dat waren ze, De Vijf Tibetanen. Doe je deze oefeningen elke ochtend dan voel je je gegarandeerd flexibeler, energieker en fitter. Probeer maar eens!

 

De ober kijkt ons verward aan, zoals altijd. Weer moeten we uitleggen dat we elk bord delen met z’n tweeën. Eerlijk gezegd zijn we niet van de “Joey doesn’t share food” mentaliteit en zien alleen positieve kanten aan het delen van onze maaltijd. Het staat je toe te genieten en te proeven van meerdere gerechten en nog belangrijker, het wordt een gedeelde ervaring die een verbinding schept tussen de eters.

In Cyprus kennen ze de Meze door en door en er is dan ook geen verwarring of verassing te ontdekken wanneer we zeggen dat we iets delen, ook al is het geen Meze. We krijgen meestal zelfs (onnodig) een extra set borden om het delen makkelijker te maken.

De Cypriotische Meze is prachtig en tijdens onze rondreis hebben we ze regelmatig mogen zien. Onze eigen eerste ervaring was een onverwachte verassing op onze tweede dag in Cyprus. In gebroken Engels vroeg de kokkin ons of we wilde eten. Tja, we waren in hun restaurant met een reden. Naast dat het een van de weinige plaatsen in het dorpje is waar je kan eten werd deze plek aangeraden door alle lokale bewoners. De volgende vraag was: “Goed eten? Vol?” Wij knikte en ze verdween.

Nu was het onze beurt verward te zijn. Onzeker of de vrouw had begrepen wat we wilde, wachtte we af met de verwachting dat ze met een soort van menukaart zou terug komen. Lege borden werden op onze tafel gezet, een teken dat er eten onderweg is. Kort daarna kwam een jonge serveerster met drie bordjes met kleine gerechten. Beide denkend dat het een voorgerecht was begonnen we. Wat zaten wij er naast! Al snel volgde meer borden. En meer en meer. De gehele zespersoons tafel werd vol gezet, voor alleen ons twee om te delen.
Terwijl we onze weg door het eten zochten kwam er een grote groep binnen, fietsers hoorden we later. Zij leken te weten wat te verwachten. Bord na bord kwam naar de tafel terwijl ze deelden en lachten. Er was geen menukaart te bekennen. Maar misschien zelfs nog mooier: De gastheer schoof bij hun aan tafel terwijl de kokkin bij ons kwam zitten.
Praten over eten werd ineens zo makkelijk als praten over het weer. Iedereen at hetzelfde, proefde hetzelfde. Met dit simpele voorbeeld kregen we weer eens te zien hoe makkelijk het is een verbinding te maken via een gedeelde ervaring.

Dit is uiteraard waar voor elke gedeelde ervaring. Alle teambuilding werkt voor een groot gedeelte op hetzelfde simpele principe. Als het nieuw is of anders dan normaal is het genoeg om een connectie te maken. Het maakt dan niet uit of je iemand pas net ontmoet hebt of al honderd jaar getrouwd bent, elke nieuwe ervaring is een mogelijkheid om een nieuwe/diepere verbinding te maken.

Eten delen en samen proeven, een Yoga oefening doen en Partner Yoga waar je zelfs fysiek contact maakt, kunnen zomaar de makkelijkste en plezierigste manieren zijn om zo’n verbinding te maken. Voornamelijk omdat al deze dingen een belangrijk tweede aspect naar voren brengen: in het moment zijn. Bijna elk moment van de dag werken we aan onze toekomst of aan ons verleden. Het is daarom makkelijk iemand tegen te komen maar geen verbinding te maken, ook al zie je elkaar elke dag. Om deze verbinding wel te kunnen maken is het nodig beide tegelijk in het moment te zijn.

In Nederlandse restaurants is het simpel de makkelijke route te nemen en een apart bord voor ieder te bestellen. Misschien kan je nog een hapje van de ander krijgen om te “proeven”. Maar veel mensen lijken bang te zijn dat de ander “hun” bord leeg eet en beschermen het alsof hun leven ervan af hangt. Dit houd ook de ervaring gescheiden. Ik vraag me af of dit de reden is dat ik zo vaak mensen naar hun telefoon zie staren terwijl ze hun tafel delen met een ander. Ze zijn samen maar niet verbonden.

Probeer volgende keer als je uit eten gaat met een vriend, date, partner, broer/zus of ouder, eens samen te kiezen voor gerechten die jullie beide lekker vinden (dit is waar het verbinden begint). Wanneer de bediening vraagt wie welk gerecht heeft, zeg dan “Zet maar neer. We delen.” en kijk naar de verwarring. Wissel de borden om terwijl je aan het eten bent en bespreek wat je proeft. Of breng de eet ervaring naar je eigen keuken en probeer samen nieuwe recepten uit (bekijk hier onze eigen verassende recepten!). Niet alleen zal je aan het einde van de avond meer geproefd hebben, zeer waarschijnlijk heb je ook een betere connectie gemaakt met de persoon waarmee je hebt gegeten.

Over Primal Beings:

Mark is een gepassioneerde kok in hart en nieren met een grote liefde voor het gebruik van verse producten. Hij heeft Westerse wetenschap en Oosterse filosofie bestudeerd, met betrekking tot het effect dat voedsel op het lichamelijke en emotionele systemen heeft, en dat samen gebracht in de keuken. Mark is een geaarde voeding specialist, personal coach en trainer. 

Kimi is een zeer bereisde vrouw op zoek naar smaken en inspiratie die tevens continu bijleert over culturen, tradities en mindfulness. Deelt altijd haar kennis van haar eigen ervaringen in de verschillende uithoeken van de wereld. Ze is een bewegingsartiest met een grote trek in niet alleen kennis en persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor wat Mark weet te creëren in zijn keuken. 

Samen zijn wij het Hart en Brein achter Primal Beings.

Onze missie is om mensen een sterkere band met zichzelf te geven door middel van beweging, voeding en rust. Dit zijn de drie pilaren van Primal Beings. Mensen voorlichten om meer begrip te hebben over de keuzes die het onderbewustzijn maakt om vervolgens de kwaliteit van- en het begrip over het leven te verbeteren.

 

Your yoga class is finished. Everyone rushes to the changing room and heads home, while you would actually really like to get to know your fellow yogi and make some new friends.
Sounds familiar? We hear ya!
That’s why balanzs introduces the free buddy program with official kickoff on the 13th of May.

In just two weeks, you’ll get paired with a fellow yogi to do all kinds of fun activities together. No worries – we understand you have a busy schedule. Therefore, our challenges are low-effort and can be done online. They range from simple things like sending a nice quick message, to actually going for a coffee or yoga class together.
You can interact like a distant friend or make the experience fully immersive – it’s totally up to you.

Want to join the program? It’s completely free, but we ask you to
*Attend the kick-off on May 13. This is where you’ll meet your buddy in-person (at Balanzs Veenkade)
*Commit for a minimum period of 2 weeks to interact with your buddy either online or offline. Who knows, you might just meet your new best friend :)

Sounds good? Sign up for the kickoff AND fill out this form.

Een aantal jaar geleden nam een beroemde violist een uur van zijn tijd om in een metro station te spelen. Hij verdiende een enkele verdwaalde pond, voornamelijk van kinderen. Die zelfde avond speelde hij voor een uitverkocht theater, waar mensen hun plaatsen ver van te voren hadden geboekt en meer betaald hadden voor een enkele stoel dan hij in dat uur verdiend had. Dit simpele experiment laat zien hoe makkelijk het is de schoonheid van het leven, de schoonheid van kunst, te missen in onze haast. We kunnen allemaal die beroemde violist missen als we niet opletten. We kunnen allemaal de simpele bijzonderheden in het leven missen, doordat we te druk bezig zijn of er geen aandacht voor hebben. Het zelfde geld voor eten. We kunnen allemaal het eten op ons bord, kunst geschilderd in smaken, missen door te druk te zijn met druk zijn.

Ik moet hier aan denken terwijl we op 35000 voet vliegen. De cabin crew komt langs met de trolley en zelfs al wil ik best wat eten ben ik er aardig zeker van dat het nergens naar gaat smaken. Op deze hoogte is het bijna onmogelijk om de subtiele smaaknuances van goed eten te onderscheiden. Als ik om me heen kijk lijkt het erop dat de meeste andere passagiers zich hier niet van bewust zijn. Grote handen chips worden in monden geschoven, gevolgd door nog meer, nog voor de eerste hap is doorgeslikt. Ik vraag me af hoeveel mensen hier eten uit verveling, in een poging tijd te doden op deze korte vlucht. Als gepassioneerde foodie vind ik dit zonde. Als het niet om overleven of je gezondheid gaat is smaak alles dat telt. En als je het goed doet (en de luxepositie hebt), kan je ze nog combineren ook.

Ons lichaam is gemaakt om smaken te proeven zodat we onderscheid kunnen maken tussen goed en slecht voedsel. Om niet alleen van het leven te genieten maar ook de voeding te vinden waar ons lichaam naar verlangd. Studies laten zien dat de (soms rare) etensverlangens van zwangere vrouwen voor een groot  gedeelte zijn gebaseerd op de benodigdheden van de foetus. Hoewel het moeilijker te meten is weten we ook dat elke smaak een effect heeft op ons eigen lichaam.

Zoetheid bijvoorbeeld maakt ons instant blij het moment dat het onze tong raakt. Ineens is het stereotype ijs na het verbreken van een relatie heel logisch. Wanneer wij zo kwetsbaar zijn, verlangt ons lichaam naar endorfine die ons veilig en geliefd laat voelen. IJs met z’n zoete smaak en de meestal gekoppelde goede herinneringen geeft de meeste mensen precies dat.

Zo kunnen we zien hoe het in twee richtingen werkt. Ons eetgedrag wordt veroorzaakt door onze emoties (eten uit verveling bijvoorbeeld), net zoals onze emoties worden beïnvloed door specifieke smaken (geliefd voelen door zoet eten / comfort food)

Niet al onze etensverlangens zijn gebaseerd op lichamelijke behoeften, beter gezegd in eerste wereld landen is de reden dat we eten meestal niet omdat het (direct) noodzakelijk is. We hebben dat ijsje, de chips, chocolade, die heerlijke olijven van de markt of dat extra stukje oude kaas echt niet nodig. Zonder twijfel willen we het vaak en ik ben de laatste die je gaat stoppen te genieten van al het lekkers dat het leven te bieden heeft. Wel wil ik je uitnodigen te genieten met aandacht en zonder haast te eten. Neem je tijd om alle smaken te laten inwerken op je tong. Laat de ervaring van het eten deel zijn van je focuspunt meditatie en laat je maaltijd je op een kleurrijke reis meenemen.

“De koolsalade was qua smaak en structuur weer een verrassing! Ik waande me in een bos, lekker aan het wandelen, op m’n blote voeten. Zoveel smaken te ruiken, te proeven, te ontdekken en te beleven: zacht, hard, fijn, warm, pittig, romig, verfrissend, knasperend, om uiteindelijk na een heerlijke boswandeling, languit op het gras te ploffen (lees bank) om nog na te genieten.

Het bovenstaande is een reactie op een van onze recepten. Een beeldschoon voorbeeld van hoe je kan genieten van de kleurrijke reis die iemand kan hebben door rustiger aan te doen en te genieten van wat het moment te bieden heeft. In dit geval een koolsalade.

In Japan zijn er veel ongeschreven regels en etiquette die zorgen dat de meeste mensen vanzelf al meer mindful zijn in hun acties en gezondere gewoonten ontwikkelen. Een voorbeeld dat past in het verhaal van vandaag is dat het een no go is te lopen met eten. Wanneer je het de oudere generaties vraagt zou je zelfs niet moeten staan. Ga zitten en eet met aandacht. Persoonlijk wens ik te geloven dat dit ook terug te vinden is in de maaltijden, gezien er vaak veel kleine schaaltjes op tafel komen die de verschillende soorten gerechten en producten gescheiden houden. Wat alles zo puur als mogelijk houd en voorkomt dat smaken in elkaar gaan overlopen, zodat je elke smaak afzonderlijk kan ontdekken en erkennen. De elegantie en het detail in deze recepten zijn ook een oefening in mindfulness op zichzelf. 

Om een lang verhaal kort te maken en tot een conclusie te komen van dit eerste blog: Oefen mindful eten door meer aandacht te besteden aan je eetgewoonten. Niet noodzakelijk wat je eet, maar hoe en wanneer je eet. Eten is een ontzettend krachtig wapen in het optimaliseren van je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Bewust worden van je eetgewoonten is stap één naar een dieper begrip en, wanneer gewenst, een transformatie.

Mensen die geïnteresseerd zijn meer te leren over hun eigen relatie met eten en de waarde van smaken zijn welkom om deel te nemen aan de PrimalBeings cursus “(On)Bewust eten”. De eerste cursus start maandagavond 2 april. We kijken ernaar uit met je te mogen werken.

Over Primal Beings:

Mark is een gepassioneerde kok in hart en nieren met een grote liefde voor het gebruik van verse producten. Hij heeft Westerse wetenschap en Oosterse filosofie bestudeerd, met betrekking tot het effect dat voedsel op het lichamelijke en emotionele systemen heeft, en dat samen gebracht in de keuken. Mark is een geaarde voeding specialist, personal coach en trainer.

Kimi is een zeer bereisde vrouw op zoek naar smaken en inspiratie die tevens continu bijleert over culturen, tradities en mindfulness. Deelt altijd haar kennis van haar eigen ervaringen in de verschillende uithoeken van de wereld. Ze is een bewegingsartiest met een grote trek in niet alleen kennis en persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor wat Mark weet te creëren in zijn keuken.

Samen zijn wij het Hart en Brein achter Primal Beings.

Onze missie is om mensen een sterkere band met zichzelf te geven door middel van beweging, voeding en rust. Dit zijn de drie pilaren van Primal Beings. Mensen voorlichten om meer begrip te hebben over de keuzes die het onderbewustzijn maakt om vervolgens de kwaliteit van- en het begrip over het leven te verbeteren.